T.C
GİRESUN VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi
İl Encümen Başkanlığı
 
     Aşağıda bulunduğu yer ile niteliği belirtilen Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alandan; I(a) Grubu Maden üretimi yapılacaktır. Şartları ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Giresun Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nde görülebilir.
     İhale Giresun İl Özel İdaresi İl Encümen toplantı salonunda aşağıda belirtilen saatte 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi  uyarınca “Açık Teklif Usulü”  ile yapılacaktır. Teklifler kapalı alınacaktır. İhaleye katılmak için 3213 sayılı Maden kanunun 6.maddesinde belirtilen şartları taşımak ve ihalenin yapılacağı gün ve saatte usulüne uygun başvuruda bulunmak zorundadır. İhaleye aşağıdaki belgelerle müracaat edilir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posta ile yapılacak müracaatlarda gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi gereğice ihaleyi yapıp- yapmamakta serbesttir.
İlçesi ve Köyü
Koordinatlar
     Alanı
(Metrekare)
Beş (5) Yıllık Muhammen
Bedeli (TL)
Geçici Teminatı %3
İhale saat ve Tarihi
Bulancak İlçesi, Pazarsuyu ve Ahırlı deresi Üzerinde
                                         1.NOKTA          2.NOKTA           3.NOKTA       4.NOKTA            5.NOKTA           6.NOKTA    1 Nolu Saha   Sağa (Y)         427692                  427605                 427578               427593                 427627              427641
                      Yukarı(X)       4523520                4523577              4523626            4523701               4523753             4523730
                                        7.NOKTA           8.NOKTA          9.NOKTA        10.NOKTA          11.NOKTA          12.NOKTA
                        Sağa (Y)       427655                427713                 427805               427872                 427878                 427842
                       Yukarı(X)     4523632              4523536               4523440             4523347                4523224               4523229
                                          13.NOKTA          14.NOKTA        
                        Sağa (Y)       427838                 427772                
                      Yukarı(X)      4523337               4523417
             
                                         1.NOKTA         2.NOKTA             3.NOKTA         4.NOKTA            5.NOKTA            6.NOKTA
 2 Nolu Saha   Sağa (Y)     426110                426150                   426188               426250                  426282                 426226
                      Yukarı(X)    4510254             4510280                  4510338             4510403               4510382                4510314
                                          7.NOKTA         8.NOKTA
                         Sağa (Y)      426190             426143                  
                       Yukarı(X)      4510250          4510220                     
 
 
Er: 3343885 nolu 0,94 hektarlık saha ile,
 Er: 3343886 nolu 2.58 hektarlık saha
 
 
194.304,00
 
 
5.830,00
 
14 Aralık
2016
 
13.30
İlan olunur.