İLAN
 
            Valilik Makamının 11.01.2017 tarih ve 412 sayılı Olur’ları ile İl İnsan Hakları Kurulu Üyelerinin güncellenmesi uygun görülmüştür.
İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesinde
            Bu görevleri yerine getirmek üzere İl Kurulu, Vali veya Valinin görevlendireceği bir Vali Yardımcısı başkanlığında;
            ……………
            h )Ticaret veya sanayi odasından Valilik tarafından belirlenecek bir temsilci,
            i) Valilik tarafından belirlenecek diğer meslek odaları veya sendikalardan bir temsilci,
            j) Mahalli televizyon, gazete, radyo gibi kuruluşlardan başvuranlar arasından Valilik tarafından belirlenecek bir temsilci,
            k) Muhtarlar Derneği Başkanı yoksa mahalle muhtarları arasından başvuranlar arasından Valilik tarafından belirlenecek bir temsilci,
            l) Okul aile birliklerinden başvuranlar arasından Valilik tarafından belirlenecek bir temsilci,
            m)Sivil toplum kuruluşlarından başvuranlar arasından valilik tarafından belirlenecek az üç temsilciden oluşur.
 
            hükmü gereğince İl İnsan Hakları Kurulu Üyelerini yeniden belirlenebilmesi için, söz konusu kanunun ilgili maddesinde anılan kuruluşlardan İnsan Hakları Kurulumuzda yer almak isteyenlerin 20.01.2017 tarihine kadar  Valiliğimiz Hukuk İşleri Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri hususu kamuoyuna ilanen duyurulur.
 
 
 
 
                                                                                               GİRESUN VALİLİĞİ
                                                                                                          12.01.2017